Prihlásenie Registrácia

Kniha návštev poľovného revíru s možnosťou inzercie poplatkových lovov úplne ZDARMA

Systém Huntingo vám pomôže a zjednoduší administráciu vášho poľovníckeho združenia.

Pozrite si funkcie, ktoré vám ponúkame.

Predaj poplatkových lovov

Huntingo umožňuje efektívny predaj poplatkových lovov vášho združenia priamo poľovníckym hosťom. Zaručuje tak zníženie ročných členských poplatkov a zabezpečuje tak financie pre váš poľovný revír.

Kniha návštev

Systém ponúka digitálnu evidenciu návštev revíru a vďaka možnosti pridania fotografie úlovku spĺňa všetky podmienky pripravovanej európskej legislatívy.

Mapa revíru

Vďaka mobilnej aplikácii sa v revíri nikdy nestratíte. Hranice vášho revíru do mapy vložíme za vás.

Plán lovu a archív

Prostredníctvom možnosti vloženia schváleného plánu chovu a lovu máte dokonalý prehľad o jeho plnení.

Nástenka revíru

Využitím nástenky môže poľovnícky hospodár jednoducho osloviť všetkých členov v združení a nechávať im dôležité odkazy priamo v knihe návštev.

Lovci lovcom

Túto loveckú platformu stvorili poľovníci pre všetkých nás, ktorí žijeme prírodou.

Celkový počet hektárov

1 285 ha

Kniha návštev poľovného revíru zdarma

  • Naša platforma je vytvorená poľovníkmi pre poľovníkov.
  • V prvom rade prináša elektronickú knihu návštev úplne zadarmo pre všetkých.
  • Bola vytvorená tak, aby nebola len povinným splnením legislatívnych predpisov, ale aby naplnila všetky vaše predstavy o modernom spravovaní návštev, úlovkov, značiek, dokumentov a umožnila vám orientáciu v mape s presnými hranicami vášho revíru.
  • V neposlednom rade chceme pomôcť k zachovaniu tradičného poľovníctva pomocou možnosti predaja poplatkových lovov na priamo s konečným hosťom a zabezpečiť vám tak príjem aby ste nemuseli každý rok zvyšovať členské poplatky.

up icon